Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

5519 44d0
Noshit
5212 9f5b
Reposted fromfafner fafner
5362 273a 500
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender
5557 b88e
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
Noshit
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
Noshit
0865 a78c
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viainspirations inspirations
Noshit
Noshit
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Noshit
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaBadyl Badyl
6713 7f71 500
Reposted fromidiod idiod viasasorizanoko sasorizanoko
6912 d583 500
Reposted fromfreakish freakish viatellmemore-lies tellmemore-lies
Noshit
5193 2431
Reposted fromaletodelio aletodelio
Noshit
5071 413f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAboutToday AboutToday
5131 9ef7 500

quiet-nymph:

Buchen-Herbst in Brunsholm by Chironius

Reposted fromenyopax enyopax viawhoisjimmy whoisjimmy
4946 a8c8 500

ericparadise:

Black nose sheep

Reposted fromikillorigami ikillorigami viasucznik sucznik
Noshit

Reposted fromriddl3m riddl3m via48hrs 48hrs
5783 fc9c 500
Noshit
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viawhoisjimmy whoisjimmy
0745 f23f 500
Reposted fromh3x h3x viaGunToRun GunToRun
3475 5274
Reposted fromfreakish freakish viawhoisjimmy whoisjimmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl