Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

5125 b4ea
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
Noshit
Reposted fromfx00 fx00
5292 3360
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
Noshit
5748 861c 500

April 26 2017

Noshit
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
6508 e915 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds
6469 b785 500

queenofthecroutons:

Peach & Blueberry sky

Reposted fromenyopax enyopax
6295 57cf 500

non-stop-aesthetic:

Aquarius.

Reposted fromzombizombi zombizombi
Noshit
6215 f911 500
Reposted fromgrobson grobson
Noshit

Każdego dnia staram się doceniać, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Otoczona dobrymi ludźmi o wielkich sercach z jednym szczególnie dla mnie ważnym. I cieszę się, że nie mam wielkich zmartwień i milion powodów by uśmiechać się codziennie. I czasem się tylko boję, żeby nie znikło mi to wszystko co mam.  

— Czy można mieć u stóp cały świat ?
Reposted fromsognito sognito
6896 5726
Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed
Noshit
6573 305b
Reposted fromtobeyourself tobeyourself
Noshit
6634 23f6 500
Zawsze.Tak.Samo.
Reposted fromladydarkness ladydarkness
6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish
Noshit
6751 fcfe
Okazało się, że nie było się czego bać. Wystarczyło trafić na odpowiednią osobę.
Reposted fromsognito sognito
Noshit
Obiecaj, że nie uciekniesz.
Reposted bypozakontrolamartullabadassfromhell
4835 5691 500

aarondav1s:

Milky Way over Sinopah Mt.

Glacier National Park, MT

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl